• โทร.
  • 0 2078 5777

   youtube icon 01   

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

Image
Image
Image

tel255a

thonburi-burana-hospital-factsheet-01.jpg

โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

  • โรงพยาบาลขนาด 55 เตียง
  • ตั้งอยู่ในโครงการ Jin Wellbeing County
  • ตั้งอยู่เลขที่ 89/3 หมู่3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
  • เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

  • โรงพยาบาลขนาด 55 เตียง
  • ตั้งอยู่ในโครงการ Jin Wellbeing County
  • ตั้งอยู่เลขที่ 89/3 หมู่3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
  • เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

บริการทางการแพทย์

ให้การดูแลรักษาและพักฟื้นระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Bedridden Patient)  ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยทีมบุคลากรทางแพทย์ทุกสหสาขาวิชาชีพดังนี้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


นักกายภาพบำบัด


นักกิจกรรมบำบัด


พยาบาลวิชาชีพ


นักเวชศาสตร์การกีฬา


นักโภชนาการ

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ให้การดูแลรักษาการพักฟื้นระยะยาว
ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ให้การดูแลรักษาการพักฟื้นระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ

บริการโรงพยาบาล

01
บริการผู้ป่วยนอก (OPD) รักษาสุขภาพผู้สูงวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม
02
บริการผู้ป่วยใน (IPD) ครบวงจร พร้อมห้องพักที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังการผ่าตัด
03
บริการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว (Long-Term Care)
04
บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงวัย
05
การฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด, ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางสมองและระบบประสาท, ฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ, แพ็กเกจกายภาพบำบัด
06
การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด
07
การฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์การกีฬา
08
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
09
บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน Emergency 24 ชั่วโมง

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

© 2566 โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ที่ได้รับการรับรองจาก AACI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
89/3 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0 2078 5777
อีเมล : thonburiburana@thonburiwellbeing.com

jin wellbeing logo 01THG logo