• โทร.
  • 0 2078 5777

   youtube icon 01   

Image

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ให้การดูแลรักษาการพักฟื้นระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ตั้งอยู่ในโครงการ Jin Wellbeing County ให้การดูแลรักษา และพักฟื้นระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Bedridden Patient) ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการฟื้นฟูดูแลรักษาผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว

ให้การดูแลรักษาแบบมืออาชีพอย่างครบวงจร ทั้งป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผู้สูงวัยในแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จัดทำแผนดูแลสุขภาพตามสภาวะเฉพาะรายบุคคล โดยแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ อาทิ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา เภสัชกร นักโภชนบำบัด ด้วยมาตรฐานสากล ยึดมั่นในเป้าหมายให้ผู้รับบริการมีสุขภาวะที่ดี (Well-Being) ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล (Life Balance) จนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life)

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณามีหลายโปรโมชั่นแพ็กเกจให้คุณได้เลือกตรงตามความต้องการของคุณ
อ่านรายละเอียด

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

89/3 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
ปทุมธานี 12120

Image
Image
Image

tel255a

แพ็กเกจ

ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย

Image
Short Term Package

สำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลระยะสั้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย สามารถเลือกได้ตามความต้องการ เริ่มต้นตั้งแต่ 2 คืนเป็นต้นไป

Image
Intensive Rehabilitation Package

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเฉพาะโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังผ่าตัดที่ต้องการเน้นการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง

Image
High Care Package

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดอาการของภาวะแทรกซ้อน

เกี่ยวกับ
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

ให้การดูแลรักษาและพักฟื้นระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Bedridden Patient)  ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยทีมบุคลากรทางแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ

เกี่ยวกับ
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

ให้การดูแลรักษาและพักฟื้นระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Bedridden Patient)  ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยทีมบุคลากรทางแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


นักกายภาพบำบัด


นักกิจกรรมบำบัด


พยาบาลวิชาชีพ


นักเวชศาสตร์การกีฬา


นักโภชนาการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

© 2566 โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ที่ได้รับการรับรองจาก AACI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
89/3 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0 2078 5777
อีเมล : thonburiburana@thonburiwellbeing.com

jin wellbeing logo 01THG logo