• โทร.
  • 0 2078 5777

   youtube icon 01   

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Image
Image
Image

tel255a

Image

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาเป็นโรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทย

พันธกิจ

โรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในทุกมิติสุขภาพ ภายใต้งานมาตรฐานระดับสากล ดูแลผู้สูงวัยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม ครบวงจร ภายใต้งานวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ เน้นสุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

Image

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

© 2566 โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ที่ได้รับการรับรองจาก AACI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
89/3 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0 2078 5777
อีเมล : thonburiburana@thonburiwellbeing.com

jin wellbeing logo 01THG logo