• โทร.
  • 0 2078 5777

   youtube icon 01   

เกี่ยวกับเรา

THG

Image
Image
Image

tel255a

ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาลและรับบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Image

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ในเครือ บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย  และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 7 แห่ง โดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ 3 แห่ง และต่างจังหวัด 4 แห่ง บริษัทฯ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการเข้าอบรมความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมการให้บริการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้โรงพยาบาลฯ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลฯ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทําให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้ถึงคุณภาพการรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โรงพยาบาลฯ มีการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในหลากหลายสาขา

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตพร้อมอยู่เคียงข้าง

เป็นผู้ดูแลสุขภาพที่ทุกคนไว้วางใจ

THG ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ รวมถึงผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

มีขนาดเตียงจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 963 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 5,580 คนต่อวัน โดยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศ มุ่งเน้นคุณภาพในการรักษาพยาบาล ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ในราคาที่ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยมีความพร้อมในสาขาการแพทย์ที่กว้างขวาง มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ที่สำคัญ อาทิ ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์หัวใจ ศูนย์สูติ-นรีเวช  มีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล รับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ด้านการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

© 2566 โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ที่ได้รับการรับรองจาก AACI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
89/3 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0 2078 5777
อีเมล : thonburiburana@thonburiwellbeing.com

jin wellbeing logo 01THG logo