• โทร.
  • 0 2078 5777

   youtube icon 01   

บริการผู้ป่วย

บริการผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

thonburi burana hospital opd 01รักษาสุขภาพผู้สูงวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม

บริการวินิจฉัยโรคและตรวจรักษา  บริการตรวจสุขภาพ  คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ  ภาวะสุขภาพ  ประเมินคัดกรองภาวะผู้สูงวัย (Geriatric Assessment)  ภาวะทางอารมณ์ ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงวัย ให้คำปรึกษาการสร้างเสริมสุขภาพ โภชนาการ การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
89/3 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0 2078 5777
อีเมล : thonburiburana@thonburiwellbeing.com

jin wellbeing logo 01THG logo