• โทร.
  • 0 2078 5777

   youtube icon 01   

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

Image
Image
Image

tel255a

ข้อมูลการติดต่อ


89/3 ม.3 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120

   youtube icon 01   

ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

© 2566 โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ที่ได้รับการรับรองจาก AACI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
89/3 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 0 2078 5777
อีเมล : thonburiburana@thonburiwellbeing.com

jin wellbeing logo 01THG logo