thonburiburana

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

   วันที่ 1 ก.ย. 65 โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ในเครือ THG ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

    ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลของเรา โดยได้ร่วมรับชมการบรรยายการบริการส่วนของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ รวมไปถึงรูปแบบการรักษาและเยี่ยมชม Residence ควบคู่ไปกับการรับฟังคำบรรยายการตอบข้อซักถามในเรื่องข้อมูลโรงพยาบาลและที่พักวัยเกษียณ อย่างละเอียดโดยคณะผู้บริหาร ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ ซึ่งได้รับความสนใจและความประทับใจจากคณะศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยือนและให้เราได้มีโอกาสดูแลทุกๆท่านในครั้งนี้ค่ะ