บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 แบบ DRIVE-THRU

ราคา 3,500 บาท (ไม่พบแพทย์)
ที่ THG DRIVE-THRU SERVICE by โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

เปิดบริการทุกวันเวลา 8.00-17.00 น.

รับเฉพาะผู้ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น
ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า>> https://bit.ly/3bDNGkC
เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ :

สำหรับท่านที่มีความเสี่ยงสูงอาจเข้านิยาม ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน (Patient Under Investigation หรือ PUI) ขอให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและพบแพทย์ที่ ARI clinic โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน แทนการใช้บริการ DRIVE-THRU.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2078 5777 ต่อ 2, (084) 552-8555, (062) 082-9999 (ช่วงเวลาทำการ 8.00 - 20.00 น.)