• โทร.
  • 0 2078 5777

   youtube icon 01   

คณะผู้บริหาร
Executive Committee

Image

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
Acting Director of Thonburi Burana Hospital

พลโท นพ.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
Lt.Gen. Pramote Imwattana, M.D.

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
Deputy Director of Thonburi Burana Hospital
Project Director (THG)

 

 คุณชุติมา ศรีฤทธิ์

Ms.Chutima Sririt

Image
Image

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
Chief of medical officer (CMO)

 

พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล
KOBKAN JUNHASAVASDIKUL, MD.

Privacy Policy | Cookie Policy

Thonburi Burana Hospital

© 2023 Thonburi Burana Hospital A Joint  American Accreditation Commission International (AACI) accredited hospital
89/3 Moo 3, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120
Tel : 0 2078 5777
Email : thonburiburana@thonburiwellbeing.com

jin wellbeing logo 01THG logo