บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 แบบ DRIVE-THRU

บริการตรวจโควิด เริ่มต้นที่ 250 บาท
 
กรณีขอใบรับรองแพทย์
 ATK 250 บาท  + ค่าใบรับรองแพทย์ 100 บาท ราคารวม 350บาท
 
 RT-PCR 1,700 บาท + ค่าใบรับรองแพทย์ 300 บาท ราคารวม 2,000 บาท
 

 RT-PCR (Fit to Fly) 1700 บาท + ค่าใบรับรองแพทย์ 500 บาท ราคารวม 2,200 บาท
ที่ THG DRIVE-THRU SERVICE by โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

เปิดบริการทุกวันเวลา 8.00-18.00 น.

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ :

สำหรับท่านที่มีความเสี่ยงสูงอาจเข้านิยาม ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน (Patient Under Investigation หรือ PUI) ขอให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและพบแพทย์ที่ ARI clinic 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2078 5777 ต่อ 2, (084) 552-8555, (062) 082-9999 (ช่วงเวลาทำการ 8.00 - 20.00 น.)